Omdat Anita Duijf al in haar eerdere werk bijkomstigheden negeerde en direct op het centrale beginsel af ging om dat met felle kleurtoetsen op het doek gestalte te geven stevent ze ook nu recht af op de knooppunten in de samenleving waar de obstakels ie vinden zijn die vrijheid en humaniteit in de weg staan.

De meest fundamentele gedachten die culturen ontwikkelen met betrekking tot aard en inrichting van de wereld en de positie van de mens daarbinnen vinden we in hun religies en wereldbeschouwelijke systemen. Die netwerken van betekenissen en zin, sturen en bepalen ons dagelijks handelen en voelen bijna totaal, maar weinigen zijn zich bewust van hun inhoud omdat ze als vanzelfsprekend worden ervaren.

Anita Duijf onthult ons wat volledig in het zicht lag maar desondanks verborgen bleef. Ze toont, net als in haar tulpenschilderijen de samengebalde krachten die een uitweg zoeken en de barrières”en hinderpalen die in de weg staan. Haar doeken zijn in die zin tevens een oproep en een manifest, een visualisering van de steeds wijder wordende breuken en scheuren in oude en versteende instituties die tekort doen aan de menselijkheid van de ‘andere helft‘ van de wereldbevolking.

Ds. Frans Jeursen